TẠI SAO NÊN CHỌN CHÚNG TÔI?

GÓI CẦU VIP TRONG HÔM NAY

NGÀY MỞ THƯỞNG DANH MC SỐ RA KẾT QUẢ
09/08/2022 Bạch thủ lô
Song thủ lô
xiên 2
xiên 3
Dàn đề 10 số
Dàn đề 36 số

08/08/2022

Bạch thủ lô 52 Trúng 52
Song thủ lô 06-48 Trúng 06
xiên 2 06-26/48-84/64-70 Trúng 06-26
xiên 3 26-50-86 trượt
Dàn đề 10 số 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29 Trúng 21
Dàn đề 36 số 01,02,03,04,05,06,07,08,09,20,21,23,24,25,26,27,28,29,50,51,52,53,54,56,57,58,59,90,91,92,93,94,95,96,97,98 Trúng 21

07/08/2022

Bạch thủ lô 85 trúng 85
Song thủ lô 22-55 trúng 55x2
xiên 2 09-64/81-61/09-81 trúng 09-64
xiên 3 02-34-93 trúng 02-34-93
Dàn đề 10 số 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59 trượt
Dàn đề 36 số 20,21,23,24,25,26,27,28,29,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,70,71,72,73,74,75,76,78,79 trượt

06/08/2022

Bạch thủ lô 34 Trúng 34
Song thủ lô 13-37 Trúng 37
xiên 2 41-76/15-93/11-27 Trúng 11-27
xiên 3 62-69-94 Trúng 62-69-94
Dàn đề 10 số 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 trượt
Dàn đề 36 số 10,12,13,14,15,16,17,18,19,30,31,32,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,60,61,62,63,64,65,67,68,69 trượt

  NGÀY MỞ THƯỞNGDANH MỤCSỐ RAKẾT QUẢ
  17/02/2022Bạch thủ lô

  Song thủ lô

  xiên 2

  xiên 3

  Dàn đề 10 số

  Dàn đề 36 số

  16/02/2022Bạch thủ lô70Trúng 70
  Song thủ lô23-32Trúng 32
  xiên 270-23/70-32/23-32Trúng 70-32
  xiên 370-23-32 Trượt
  Dàn đề 10 số06,60,16,61,05,50,15,51,25,52Trượt
  Dàn đề 36 số06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69,05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,75,57,85,58,95,59Trúng 62
  15/02/2022bạch thủ lô56Trúng 56
  Song thủ lô97-79Trúng 79×2 ; 97
  xiên 256-97/56-79/79-97Trúng 56-79/56-97/79-97
  xiên 356-79-97Trúng 56-79-97
  Dàn đề 10 số28,82,38,83,48,84,09,90,19,91 Trượt
  Dàn đề 36 số08,80,18,81,28,82,38,83,48,84,58,85,68,86,78,87,88,98,89,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,99Trúng 96
  14/02/2022bạch thủ lô58Trúng 58×2
  Song thủ lô89-98Trúng 98
  xiên 258-89/58-98/89-98Trúng 58-98
  xiên 358-89-98trượt
  Dàn đề 10 sô05,50,15,51,25,52,09,90,19,91,29trượt
  Dàn đề 36 số05,50,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,69,96,79,97,89,98,99trượt